Tags: Klostergärten

Beitrag

9838Kultura Klasztorna

Kultura Klasztorna

Co oznacza kultura klasztorna? Definicja wg. Martina Erdmanna

Beitrag

12136Ogrody

Ogrody

Klasztorny ogród należał w tradycji starych zakonów klasztornych do najważniejszych elementów składowych klasztoru:…