<

Kloster

Klasztor cysterek w Lehnin

Bild eines Klosters - Klasztor cysterek w Lehnin

Opactwo cystersów w Lehninie zostało założone w 1180 roku i szybko zyskało na znaczeniu, jako fundacja prywatna i miejsce pochówku rodziny Askańczyków. Po niepewnym okresie w XIV wieku, opactwo odrodziło się gospodarczo w wieku XV, zyskując sławę jako centrum nauki ze szkołą klasztorną i dobrze wyposażoną biblioteką. Wraz z sekularyzacją w 1542 roku Lehnin został przekształcony w posiadłość elektorską. Po zniszczeniach w czasie wojny trzydziestoletniej część kompleksu została przebudowana pod rezydencję myśliwską. Zrujnowany kościół opactwa został zrekonstruowany w latach siedemdziesiątych XIX wieku. Na początku XX wieku w dawnym opactwie mieścił się dom diakonek.

Icon eines Kalenders für Klosterland-Veranstaltungen

Klasztor cysterek w Lehnin

Klosterkirchplatz 4

14797 Kloster Lehnin

Gründungsjahr

1180

Ordenszugehörigkeit

Cysterski

Architektura

Jako typowa cysterska budowla, kościół klasztorny w Lehninie został zbudowany na planie krzyża z wieżą wieńczącą kalenicę. Trójnawowa bazylika filarowa, posiadająca formy późnoromańskie i wczesnogotyckie, jest jedną z najważniejszych budowli ceglanych w regionie Brandenburgii. Imponujący kościół przyklasztorny wraz z przylegającymi do niego od południa zabudowaniami gospodarczymi: warzelnią, spichlerzem i stodołami, a także z kaplicą bramną i dawnym szpitalem (“Dom Króla”), składają się na niemal kompletny obraz opactwa cystersów, choć na przestrzeni wieków zmieniało się ono nieustannie. We wschodnim skrzydle klasztoru znajdują się odrestaurowane pomieszczenia kapituły i biblioteki.

Klosteranlage Lehnin

Położenie

Klasztor w Lehninie położony w dolinie otoczonej lasami sosnowymi, oferuje swoim gościom wyciszenie i relaks w malowniczej okolicy. Szczególną atrakcję stanowią liczne jeziora. Opactwo Lehnin, położone zaledwie 20 km na południowy zachód od Poczdamu, jest również łatwo dostępne dla rowerzystów. Przez teren opactwa przebiegają szlaki turystyczne, takie jak np. Droga św. Jakuba.

Lage und Umgebung Lehnin

Główne atrakcje

Dawny kościół przyklasztorny jest dziś kościołem parafialnym Wspólnoty Ewangelicznej w Lehninie i miejscem wielu koncertów. Usytuowany na stopniach ołtarzowych skamieniały pień dębu przywołuje na myśl legendarny moment zakładania opactwa. Od 2005 roku Muzeum Klasztoru Cystersów w Lehninie mieści się w dawnej siedzibie administracyjnej opactwa.

Highlights Lehnin

Kontakt

Museum im Zisterzienserkloster Lehnin
Klosterkirchplatz 4
14797 Kloster Lehnin

E-Mail lehnin@klosterland.de
Telefon +49 (0)3382 768 841/-842
Internet www.museum-kloster-lehnin.de

Położenie