Kloster

zurück zur Übersicht

Klasztor dominikanów w Myśliborzu

1. Allgemein

Ortsname
Soldin
Institution des Mitglieds
keine Angaben
Arten Mitarbeitende in Tourismus und Kultur
keine Angaben
Haupteigentümer*In auf dem Klostergelände
keine Angaben
Weitere Eigentümer*Innen auf dem Klostergelände
keine Angaben

2. Geschichte

Gründungsjahr
keine Angaben
Gründungsorden
Dominikaner
Auflösung
keine Angaben
Jahr der Auflösung
keine Angaben
Fand eine Wiederbesiedlung statt?
keine Angaben
Wiederbesiedlung Typ
keine Angaben
Wiederbesiedelung Beschreibung
keine Angaben
Zentrale Begebenheiten
keine Angaben

3. Baulichkeiten

Geschlossenes Bild der Klosteranlage
keine Angaben
Klosterkirche vorhanden
keine Angaben
Weitere Gebäude aus Klosterzeit
keine Angaben
Vorherrschender Architekturstil
keine Angaben
Vorherrschendes Baumaterial
keine Angaben
Prägende bauliche Ergänzungenaus nachklösterlicher Zeit
keine Angaben

4. Denkmalpflege

Klostergelände ist Flächendenkmal
keine Angaben
Denkmalpflege Status
keine Angaben
Gebäuderekonstruktion seit Mitte 20. Jahrhundert
keine Angaben
Gebäuderekonstruktion
keine Angaben
Nutzungsänderungen seit etwa 1990
keine Angaben
Nutzungsänderungen
keine Angaben

5. Nutzung

Nutzung der Klosterkirche
keine Angaben
Arten Nutzer*innen auf dem Klostergelände
keine Angaben

6. Kultur

Kulturelles Zentrum
keine Angaben
Ausstellungen werden angeboten
keine Angaben
Ausstellungen
keine Angaben

7. Spiritualität

Eine geistliche Gemeinschaft ist im Kloster ansässig
keine Angaben
Lebens- und Wohnorte der Gemeinschaftsmitglieder
keine Angaben
Kirchengemeinde an Klosterkirche ansässig
keine Angaben
Konfession Kirchengemeinde
keine Angaben
Gibt es weitere Gottesdienstorte?
keine Angaben
Weitere Gottesdienstorte sind
keine Angaben
Gibt es weitere Formen spirituellen Engagements?
keine Angaben
Formen des weiteren spirituellen Engagements
keine Angaben
Liegt das Kloster an Pilgerwegen?
keine Angaben
Angebundene Pilgerwege
keine Angaben
Kloster ist Wallfahrtsort
keine Angaben
Beschreibung des Wallfahrtsortes
keine Angaben

8. Wissenschaft

Kloster mit wissenschaftlicher Arbeit in den Bereichen Religion, Klosterkultur, Denkmalpflege, Ordensforschung oder Geschichte
keine Angaben
Formen wissenschaftliche Anbindung
keine Angaben
Gibt es andere wissenschaftliche Aktivitäten?
keine Angaben
Andere Wissenschaftliche Arbeit
keine Angaben

9. Tourismus

Ist Klosteranlage offen für touristische Nutzung
keine Angaben
Gibt es ein gastronomisches Angebot
keine Angaben
Werden Klosterprodukte vermarktet?
keine Angaben

10. Klosterkultur

Sind Arbeitsbereiche mit einem Bezug zur Klosterkultur dauerhaft ansässig?
keine Angaben
Formen der Klosterkultur
keine Angaben
Formen der Klosterkultur Beschreibung
keine Angaben

11. Vernetzung

Kloster arbeitet in Netzwerken mit
keine Angaben
Art von Netzwerken
keine Angaben

12. Kernkompetenzen

Kloster verfügt Kernkompetenzen in
keine Angaben
Beschreibung Kernkompetenzen und weitere Ansprechpartner
keine Angaben
Bild eines Klosters - Klasztor dominikanów w Myśliborzu

Klasztor dominikanów w Myśliborzu

ul. Klasztorna

74-300 Myślibórz

Gründungsjahr

Ordenszugehörigkeit

Dominikanie

Klasztor dominikanów założony został ok. 1275 r. w miejscowości Soldin (dziś Myślibórz). Po najeździe husytów w 1433 r. spalony klasztor zaczęto powoli odbudowywać i gromadzić nowe wyposażenie. Po reformacji w 1538 roku, budynki klasztorne wykorzystywano częściowo jako źródło materiału budowlanego. Dodatkowe spustoszenia były dziełem wojny trzydziestoletniej. W zachowanym zachodnim skrzydle klasztoru, gdzie w XVIII wieku prowadzono szkołę miejską, znajduje się dzisiaj Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna. Podupadający kościół klasztorny został odremontowany w latach 1734-36 dzięki wsparciu króla. Dziś działa tam Myśliborski Ośrodek Kultury.

Zespół klasztorny

Wnętrzne jednonawowego kościoła ceglanego o bogato profilowanym dwudzielnym portalu głównym było pierwotnie wyposażone w sklepienie krzyżowo-żebrowe. Wieża szachulcowa pochodzi z XVIII w. Nie zachowały się skrzydła południowe i wschodnie klasztoru, posiadały one jednak zapewne dwie kondygnacje tak jak skrzydło zachodnie. Odkryte podczas prac wykopaliskowych fragmenty skrzydła wschodniego pozwalają przypuszczać, że budynek konwentu z kapitularzem i dormitorium wzniesiono w trakcie budowy kościoła pod koniec XIII wieku lub niedługo później. Brak elementów ozdobnych w zachowanym skrzydle zachodnim może wskazywać na jego funkcję gospodarczą.

Architektura

Zachowane budynki wczesnogotyckiego założenia klasztornego leżą w pobliżu dawnych murów miejskich w południowej części Myśliborza, miasta powiatowego w południowo-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego. Myślibórz położony jest na południowym brzegu Jeziora Myśliborskiego w centrum bogatego w szlaki turystyczne Pojezierza Myśliborskiego.

Położenie

Niezależnie od pory roku Myślibórz jest doskonałym miejscem zarówno aktywnego jak i biernego wypoczynku. Corocznie odbywa się tu wiele ciekawych imprez kulturalnych (Dni Myśliborza, Kulturalne Dni Golenic, Ogólnopolskie Spotkania Młodych Autorów i Kompozytorów „SMAK”) i sportowych (mistrzostwa motorowodne, regaty żeglarskie, biegi uliczne).

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Myśliborzu
ul. Rynek im. Jana Pawła II 1
74-300 Myślibórz

Telefon +48 95 747 2061
E-Mail mysliborz@klosterland.pl
Internet www.wrotamysliborskie.pl

Położenie