<

Kloster

Klasztor dominikanów w Myśliborzu

Bild eines Klosters - Klasztor dominikanów w Myśliborzu

Klasztor dominikanów założony został ok. 1275 r. w miejscowości Soldin (dziś Myślibórz). Po najeździe husytów w 1433 r. spalony klasztor zaczęto powoli odbudowywać i gromadzić nowe wyposażenie. Po reformacji w 1538 roku, budynki klasztorne wykorzystywano częściowo jako źródło materiału budowlanego. Dodatkowe spustoszenia były dziełem wojny trzydziestoletniej. W zachowanym zachodnim skrzydle klasztoru, gdzie w XVIII wieku prowadzono szkołę miejską, znajduje się dzisiaj Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna. Podupadający kościół klasztorny został odremontowany w latach 1734-36 dzięki wsparciu króla. Dziś działa tam Myśliborski Ośrodek Kultury.

Icon eines Kalenders für Klosterland-Veranstaltungen

Klasztor dominikanów w Myśliborzu

ul. Klasztorna

74-300 Myślibórz

Gründungsjahr

1275

Ordenszugehörigkeit

Dominikanie

Zespół klasztorny

Wnętrzne jednonawowego kościoła ceglanego o bogato profilowanym dwudzielnym portalu głównym było pierwotnie wyposażone w sklepienie krzyżowo-żebrowe. Wieża szachulcowa pochodzi z XVIII w. Nie zachowały się skrzydła południowe i wschodnie klasztoru, posiadały one jednak zapewne dwie kondygnacje tak jak skrzydło zachodnie. Odkryte podczas prac wykopaliskowych fragmenty skrzydła wschodniego pozwalają przypuszczać, że budynek konwentu z kapitularzem i dormitorium wzniesiono w trakcie budowy kościoła pod koniec XIII wieku lub niedługo później. Brak elementów ozdobnych w zachowanym skrzydle zachodnim może wskazywać na jego funkcję gospodarczą.

Architektura

Zachowane budynki wczesnogotyckiego założenia klasztornego leżą w pobliżu dawnych murów miejskich w południowej części Myśliborza, miasta powiatowego w południowo-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego. Myślibórz położony jest na południowym brzegu Jeziora Myśliborskiego w centrum bogatego w szlaki turystyczne Pojezierza Myśliborskiego.

Położenie

Niezależnie od pory roku Myślibórz jest doskonałym miejscem zarówno aktywnego jak i biernego wypoczynku. Corocznie odbywa się tu wiele ciekawych imprez kulturalnych (Dni Myśliborza, Kulturalne Dni Golenic, Ogólnopolskie Spotkania Młodych Autorów i Kompozytorów „SMAK”) i sportowych (mistrzostwa motorowodne, regaty żeglarskie, biegi uliczne).

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy w Myśliborzu
ul. Rynek im. Jana Pawła II 1
74-300 Myślibórz

Telefon +48 95 747 2061
E-Mail mysliborz@klosterland.pl
Internet www.wrotamysliborskie.pl

Położenie