Categories for Wirtschaft

Gospodarka

12 marca, 2020 1:39 pm Published by

Klasztory były od momentu ich założenia mniej lub bardziej samowystarczalnymi gospodarstwami. Reguła św. Benedykta ustaliła już, że w obrębie murów klasztornych powinny znajdować się możliwie wszystkie zakłady i obiekty spełniające codzienne potrzeby, tak aby mnisi nie musieli bez potrzeby szukać ich po „świecie”.