Categories for Garten

Ogrody

20 stycznia, 2020 12:52 pm Published by

Klasztorny ogród należał w tradycji starych zakonów klasztornych do najważniejszych elementów składowych klasztoru: kościół, krużganek, cele dla mnichów, biblioteka, sala kapituły, dom dla gości, szpital i właśnie ogród.